Kort om temaerne

Temaerne er valgt på baggrund af viden fra egne analyser, eksterne rapporter fra ministerier og toneangivende organisationer på området. I debatten om iværksætteri mangler vi i dag fagbevægelsens stemme og bud på, hvordan universiteterne, bankerne, virksomheder og iværksætterne kan komme til at spille nye roller og bidrage til udviklingen af et nyt og attraktivt fagligt iværksættermiljø i Danmark.

Læs mere

TEMAMØDE 1: UDDANNELSESINSTITUTIONERNES ROLLE OG TVÆRFAGLIGE TEAMS

Her finder du en opsamling på mødets resultater, en samling relevante artikler, samt inspirationsoplægget fra Shomit Ghose – partner i Onset Ventures, Silicon Valley.

TEMAMØDE 2: SMART KAPITAL OG RISIKOVILLIGE INVESTERINGER

Her finder du en opsamling på mødets resultater, en samling relevante artikler, samt inspirationsoplægget fra Klavs Hjort – Senior Vice President Growth & Impact, Danske Bank.

TEMAMØDE 3: BEDRE INDRAGELSE OG UDNYTTELSE AF ERFARNE IVÆRKSÆTTERE

Samarbejde mellem videniværksættere og etablerede virksomheder er ikke sat i system i Danmark, sådan som man ellers har tradition for i andre lande. Et styrket samarbejdet vil betyde, at iværksætterne vil kunne nyde godt af de ressourcer, som de etablererede større virksomheder stiller til rådighed i form af lokaler, administrationsbistand, rådgivning m.m., mens iværksætterne kan tilbyde stærk innovationskraft. Hvordan kan vi skabe et nationalt system, hvor alle videniværksættere tilbydes mentorer og partnerskaber med etablerede virksomheder?

TEMAMØDE 4: REKRUTTERING OG TALENTUDVIKLING I OPSTARTSVIRKSOMHEDER

Der er udsigt til fremgang i beskæftigelsen de kommende år. Det vil øge presset på arbejdsmarkedet, og konkurrencen på talenter vil blive stor inden for flere brancher. Hvordan hjælper vi opstartsvirksomheder med at rekruttere og fastholde talenter når de ofte ikke kan tilbyde samme løn- og vilkårspakke som de store virksomheder?

TEMAMØDE 5: INTERNATIONALISERING OG GLOBALE VIRKSOMHEDER

”Born Globals” er virksomheder, hvor eksport er en integreret del af virksomhedsstrategien fra dag et. Disse virksomheder kommer hurtigt ind i et positivt vækstforløb og har højere omsætning og værdiskabelse end øvrige virksomheder. Blandt videniværksættere finder vi relativt mange ”born global” virksomheder. Men hvordan understøtter vi bedst denne gruppe iværsættere og sikrer os, at flere bliver i Danmark og skaber vækst og arbejdspladser her i landet frem for at flytte eller blive opkøbt af store internationale virksomheder?

Efter mødets afholdelse vil du her kunne finde en opsamling på mødets resultater, en samling relevante artikler, samt et inspirationsoplæg.