Temamøde 4: Rekruttering og tiltrækning af talenter

Baggrund

 

Flere og flere virksomheder oplyser, at det er svært at rekruttere kvalificeret arbejdskraft. En meget omtalt rapport fra 2016 konkluderede, at der ville mangle hele 19.000 IT-specialister i 2030. Aktuelt mangler erhvervslivet i Danmark godt 5.000 IT-specialister.

Danske virksomheder vender sig derfor mod udlandet for at tiltrække den efterspurgte talentmasse. I 2018 var det hele 18 procent af virksomhederne, der valgte den strategi, viser tal fra Danmarks Statistik.

Gennem det seneste år har 45,2 procent af IT-virksomhederne helt droppet at få besat ledige job, fordi de rette folk ikke er til at få fat i, og lidt over halvdelen af virksomhederne (50,9 %) udskød videreudviklingsopgaver, mens næsten hver 3.  sagde nej til overhovedet at tage ordren hjem viste en DI-undersøgelse blandt store virksomheder (med +250 ansatte) fra 2018.

Vi risikerer at tabe et potentiale, hvis disse virksomheder må vente for længe på talenterne, for så flytter de ud af landet og hen, hvor specialisterne findes.

Mangel på It-specialister er særlig sårbart for start-ups i den tidlige fase. Senere i udviklingsforløbet er det mangel på andre kompetencer, som viser sig.

Hvis Danmark skal kunne klare sig i konkurrencen om tiltrækning af talenter, så er det ikke tilstrækkeligt, at vi tilbyder vilkår, der matcher vores nabolande. Konkurrence om talentmassen er global, og vi skal derfor udvikle nye måder at tiltrække de bedste på, og det kræver at vi er bevidste om det danske brand, at vi skal have noget at byde på for de udenlandske talenter.

Løsningsmodeller og anbefalinger:

 

  • Løn til ansatte i startups i op til et år. Virksomheden må have max. 5 ansatte og max. en omsætning på 5 mio. kr. Tilskud kan lyde på et beløb svarende til de løntilskud, som gælder for landdistriktsvækstpiloten dvs. 37.500 kr. pr. kvartal. Man har indført en lignende løntilskudsordning i en tidsbegrænset periode til start-ups i Berlin

 

  • Start-up Denmark programmet gøres mere attraktivt, dvs. en lempelse af de eksisterende regler. I stilles der krav om en godkendt forretningsplan. Forretningsplanen skal godkendes af erhvervshusene. Det foreslås, at kompetencen med godkendelsen af forretningsplanen flyttes til de faglige start-up miljøer Fin Tech Copenhagen m.fl.

 

  • Udnytte gamle industribygninger til beboelse (kollegieværelser og boliger til unge under samme tag) med inspiration fra Holland

 

  • Etablering af regelmæssige arrangementer, hvor startups kan møde studerende på relevante uddannelsesinstitutioner

 

  • Etablering af et udlånsprogram, hvor tech-talenter kan udlånes fra etablerede virksomheder til startups. Det vil give startups adgang til en talentmasse, der ellers er umulig at tiltrække, og de store virksomheder kan give medarbejdere mulighed for såvel udvikling som afveksling

 

  • Bonusordninger eller en lidt højere SU for studerende, der vælger STEM-uddannelser. Det bør gælde så længe, der er mangel på STEM-kompetencer, eller så længe et givent område er udnævnt til en national styrkeposition

 

  • Udvekslingsordning for virksomheder, der giver mulighed for både tiltrække og udstationere medarbejdere i ind- og udland (øget know-how). Kulturel sammenblanding giver øget kreativt og innovation