Temamøde 5: Internationalisering og globale vækstmuligheder

Baggrund

 

Internationalisering er afgørende for vores vækst og velstand. I en lille åben økonomi som den danske har vi brug for at komme ind på andre og større markeder.  Vi ved desuden, at virksomheder med internationale aktiviteter klarer sig bedre og betaler højere lønninger end virksomheder, som kun opererer på det danske hjemmemarked.

Men i Danmark står store eksportvirksomheder (de udgjorde kun 1 procent af danske virksomheder i 2014) for 90 procent af den samlede eksportomsætning. Det siger sig selv, at det er sårbart, når så få virksomheder står bag langt størstedelen af den eksport, som er så vigtig for dansk økonomi. Det må vi kunne gøre bedre.

Ganske få af de nystartede virksomheder ender med at blive højdespringende ”vækstiværksættere”. De nye virksomheder forbliver små, og de får sjældent realiseret deres vækstpotentiale. Mens vi år efter år scorer højt på, hvor let det er at starte virksomhed i Danmark, scorer vi meget lavt, når det handler om, hvor internationale vores opstartsvirksomheder er.  Det viser ”Global Entrepreneurship Index”, hvor man årligt sammenligner 137 lande og deres iværksætter-økosystemer.

Løsningsmodeller og anbefalinger:

 

  • Fra statsligt hold bør man tilbyde mere praksis- og erfaringsbaseret rådgivning om forskellige udenlandske markeder. Denne type rådgivning er værdifuld for startups med få ressourcer. Rådgivningen bør indbefatte både lovgivning, specifikke markedsforhold, oplysninger om boligmuligheder samt konkret hjælp til at finde kontorfaciliteter.

 

  • Etablering af og tilbud om sparringsnetværk af danske startups i udlandet.

 

  • Etablering af en eksportordning for små virksomheder i erkendelse af, at Eksportrådets hjælp og rådgivning primært er målrettet store virksomheder, der råder over flere ressourcer (tid, ansatte og midler) end nyetablerede virksomheder

 

  • Videreførelse og udvidelse af Nordic Scalers-programmet under Nordisk Ministerråd til at omfatte flere startups (programmet udløber 2020). Der optages årligt max. 10 virksomheder på Nordic Scalers-programmet. Programmet hjælper vækstvirksomheder med at skalere og bringe virksomheden ind på nye markeder i udlandet. Link til Nordic Scalers:  https://www.nordicinnovation.org/nordicscalers

 

  • Udenrigsministeriet (evt. via Eksportrådet) bør udbyde eller hjælpe med kontormiljøer til rimelige priser i verdens største byer.

Links til relevante artikler:

 

TBA.