Temamøde 3: Mentorordninger og strategiske samarbejder

Flere internationale undersøgelser peger på, at der er en direkte og meget stærkt sammenhæng mellem acceleration, mentorship og funding. Eksempelvis peger en amerikansk undersøgelse bragt i FORBES på, at start-ups, hvor stifterne af virksomheden har deltaget i et mentorforløb med erfarne og best-in-class iværksættere, har 3 gange så stor sandsynlighed for selv at blive en ”top-performer”. Og selvsamme undersøgelse peger på, at 92 pct. af de adspurgte små virksomhedsejere er enige i, at mentorer har haft en direkte indflydelse på virksomhedens vækst og overlevelse. Men selvom der er en positiv sammenhæng mellem mentorsamarbejde og vækstrater, så havde kun 22 pct. af små de virksomheder en mentor.

Også i en dansk kontekst skal vi blive langt bedre til at styrke og formalisere samarbejdet mellem start-ups og erfarne iværksættere og eksperter. Det gælder både på tværs af uddannelsessystemet, i erhvervslivet – og ikke mindst mellem offentlige og private aktører.

 

Løsningsmodeller/anbefalinger

  • Erfaringer med team-mentoring fra bl.a. MIT, DTU Science Park og Copenhagen FinTech. Fordele: 360 graders vinkel på start-up problemstillinger, flere mentorer ad gangen til at vejlede, høj mentorkvalitet og ekspertise, mentorkodeks, kompetenceløft, værdiskabelse for alle parter, stærk rammesætning giver det bedste resultat mv. Sagen bliver også set fra flere perspektiver. Udbredelse og skalering af erfaringer med team-mentoring til andre brancher og inkorporering i det nye Erhvervsfremmesystem med klynger vil være til gavn for iværksættere og det brede erhvervsliv

 

  • Der er behov for mere stringente effektmålinger af brugen af mentorprogrammer

 

  • Peer-to-peer mentoring giver merværdi for iværksættere – det skal sættes mere i system

 

  • Globale mentornetværk, hvor man får adgang til spydspidserne indenfor de pågældende forretningsområder (det bør ikke være geografisk betinget/afgrænset)

 

  • One size does not fit all – sikre kvaliteten med fx globale mentornetværk + virtuelt samarbejde

 

  • Opstilling af KPI’er til mentorer – no cure, no pay

 

Erhvervsrådgivere kan agere som mentorer i mange sammenhænge