Kronik: Sådan løfter vi dansk iværksætteri til verdenseliten

 

Opinion Af Kent Petersen, formand, Finansforbundet, Lars Qvistgaard, formand, Akademikerne, Thomas Krogh Jensen, CEO, Copenhagen Fintech

Bragt i Børsen d. 19.sep. 2019 Kl. 8:00

 

Over 75 pct. af nystartede virksomheder fejler indenfor de første år. Så klar var udmeldingen fra Chris Colbert, amerikansk innovationsekspert og tidligere leder af Harvard Innovation Lab, på Copenhagen Fintech Week 2019.

Én af årsagerne til at iværksætterne fejler, er bl.a. mangel på finansiering og risikovillig kapital. Ifølge World Economic Forums seneste konkurrencerapport fra 2018 rangerer Danmark som nr. 33 indenfor finansiering af små og mellemstore virksomheder, og nummer 41 i forhold til adgang til venture kapital. Derimod klarer vores skandinaviske naboer Sverige, Norge og især Finland sig langt bedre, når der skal findes finansiering til nye, lovende startup-projekter.

Tilmed er vi i Danmark også udfordret, når det kommer til selve kvaliteten af investeringerne. Der er behov for at styrke det, vi kan kalde “klog kapital” – altså en kombination af kapitaltilførsel og kompetencer indenfor iværksætteri og f.eks. økonomistyring og internationalisering – særligt i de tidlige faser af et vækstforløb, hvis vi skal lykkedes med at genere vækst og nye arbejdspladser i Danmark.

Et stigende antal FinTech startups opsøger udenlandske investorer, fordi de har behov for en stærk sammensætning af erfaring, kompetencer og kapital til at løfte og skalere deres virksomheder. En stærk kobling mellem erfarne erhvervsfolk og startups er ofte den kombination, som resulterer i et succesfuldt forløb. I Danmark har vi heldigvis mange dygtige iværksættere, men det kniber med at sikre kapital og få etableret en tæt kontakt til erfarne iværksættere og etablerede virksomheder.

Det er noget, som flere danske banker i de senere år har fået øje på: I Danske Banks Growth and Impact-satsning har man opbygget en solid videnskapacitet, hvor 50 rådgivere fordelt i hele Norden tilbyder målrettet rådgivning til iværksættere. Hertil har man koblet over 330 investorer på indsatsen. Det vil vi forhåbentlig se endnu mere af i fremtiden på tværs af bankerne.

Iværksætterkommissionen – nedsat af Finansforbundet og Akademikerne – har skarpt fokus på, hvordan der kan skabes gunstigere rammevilkår for morgendagens iværksættere i Danmark, der efterspørger kapitalindsprøjtninger til at udvikle deres forretninger. For morgendagens virksomheder vokser sig ikke store af sig selv – de skal have de rette vækstbetingelser. Og det skylder vi os selv som samfund at give dem.

Herunder følger Iværksætterkommissionens seks anbefalinger:

Anbefaling 1: Bedre viden og kompetencer omkring iværksætteri blandt finansieringsinstitutter
Finansielle institutioner skal arbejde mere målrettet med kompetenceopbygning omkring iværksætter-kundesegmentet. Et led i denne kompetenceopbygning er at samle relevant know-how ét sted i bankerne – f.eks. i en Iværksætterafdeling – så de tilknyttede iværksættere tilbydes den mest kvalificerede og bedst mulige rådgivning.

Anbefaling 2: Bedre og stærkere samarbejde mellem banker og det øvrige økosystem
Banker og øvrige investorer skal i langt højere grad dele deres investeringserfaringer med det brede økosystem. En kultur præget af transparens og åbenhed vil styrke det danske investeringsmiljø. Inspiration findes bl.a. hos Silicon Valley Bank.

Anbefaling 3: Pengestærke bankkunder skal investere i opstartsvirksomheder
Bankerne skal blive endnu bedre til at bygge netværk og broer mellem start-ups med et kapitalbehov og bankernes private bankingkunder, som er på udkig efter nye investeringsprojekter.

Anbefaling 4: Mere kapital til både early-stage og later-stage iværksætteridéer
Der er behov for at udvikle en mere differentieret og fokuseret infrastruktur for investeringer i opstartsvirksomheder, hvor iværksætternes meget forskellige kapitalbehov er i centrum. Både infrastrukturen omkring early-stage investeringer til opstartsvirksomheder og later-stage investeringer til skalering af mere modne virksomheder er fortsat underprioriterede indsatser i Danmark.

Anbefaling 5: Pensionsmidler som risikovillig kapital
Pensionssektoren er samlet set den største investor i Danmark og har en særlig rolle at spille, når det gælder investeringer i nye danske virksomheder. Der bør skabes mulighed for, at en mindre del – f.eks. 1 pct. – af pensionsmidler kan bringes i spil til investering i danske iværksætterløsninger. Den enkelte pensionsopsparer skal via en tilvalgsordning have mulighed for aktivt at investere en mindre andel af egne pensionsmidler i lovende iværksætterprojekter.

Anbefaling 6: Mere fart på grønne investeringer
Grønne investeringer har historisk bragt Danmark i en førerposition. Vi bør derfor samfundsmæssigt understøtte og udbygge “grønne iværksættere”.