Kronik: Iværksætter-Danmark i global topklasse

Af Kent Petersen, formand, Finansforbundet, Lars Qvistgaard, formand, Akademikerne, Mette Reissmann, forsknings- og uddannelsesordfører (S)

Bragt i Børsen d. 26.marts 2019

I Danmark har vi store ambitioner for iværksætteri, og vi har et solidt fundament at bygge på. Vi har en stor underskov af dygtige og omstillingsparate SMV’er, et fleksibelt arbejdsmarked, idérige talenter – og ikke mindst stor viden og kompetence på landets uddannelsesinstitutioner.

Men træerne vokser ikke ind i himlen. Der er brug for tiltag, der styrker positionen og skaber konkrete resultater. Regeringen har taget initiativer på området, men der er behov for mere end det.

Derfor etablerer vi nu en iværksætterkommission, som skal bidrage til udviklingen af et iværksætter-Danmark i global topklasse gennem et fælles løft på flere fronter.

Mere samarbejde på tværs

En hæsblæsende global konkurrence kræver et styrket samarbejde på tværs af fag, på tværs af uddannelsesinstitutioner og på tværs af uddannelses- og forskningsmiljøer og erhvervsliv.

Det skal skabe stærke iværksætterteams på et tidligt stadie samtidig med, at antallet af såkaldte spinout-virksomheder øges.

Erfaringer fra andre førende iværksætterlande viser, at sammensætningen af tværfaglige teams er med til at højne investorers interesse for virksomhederne betragteligt og dermed accelerere virksomhedernes vækstforløb.

I Danmark skal vi derfor blive endnu bedre til at understøtte og facilitere mødepladser for studerende med iværksætterdrømme på tværs af uddannelsesinstitutionerne samtidig med, at vi sikrer brobygningen mellem erhverv og forskning.

Men talent og samarbejde gør det ikke alene. En stærk iværksætterkultur er afhængig af midler til at realisere de forretningsideer, der er bæredygtige og har potentiale, men vi ved også, at det langt fra er nemt at rejse den nødvendige risikovillige kapital – bl.a. fordi det kan være en udfordring fra finansieringsidé at vurdere de mere videnstunge forretningsideer.

Vi skal derfor understøtte investorer, banker og andre finansielle aktører i at blive endnu bedre til at forstå fremtidens nye vækstvirksomheder og startups.

Intensiv og global kamp

Rigtig mange danske studerende drømmer om at starte egen virksomhed. Men iværksætteri begrænser sig ikke alene til de unge, og lysten til at sætte noget i gang er i løbet af de seneste ti år også vokset hos dem, der allerede er i gang med en karriere.

Det er en fordel, for ofte kan erfaring, netværk og branchekendskab være afgørende for, om en opstartsvirksomhed bliver en succes eller fejler.

Vi har brug for at skabe et nationalt system, der bringer erfaring og talent endnu tættere sammen, så lovende iværksættere f.eks. tilbydes mentorforløb og får mulighed for at indgå strategiske partnerskaber med etablerede virksomheder.

Kampen om de dygtigste talenter er intensiv, global og digital.

Nye virksomheder kan stå i en svær konkurrencesituation sammenlignet med verdenskendte virksomheder, når de rette ressourcepersoner skal fastholdes og tiltrækkes. For der er større risiko forbundet med at være ansat i en mindre opstartsvirksomhed, hvor forhold som løn og arbejdsvilkår kan variere betydeligt afhængigt af virksomhedens resultater.

Som samfund har vi brug for et svar på, hvordan vi kan hjælpe opstartsvirksomheder med at rekruttere og fastholde de talenter, der skal skabe fremtidens vækst og arbejdspladser.

Vi skal være stolte af, at Danmark år efter år udnævnes som en af verdens dygtigste iværksætternationer. Ifølge det anerkendte Global Entrepreneur-ship Index indtog Danmark en 6.-plads på verdensplan i 2018.

Der er stadig udfordringer

Vi skal dog stadig have ambitionen om at gøre det endnu bedre.

Derfor skal vi arbejde målrettet for flere “born global”-virksomheder, hvor eksport er en integreret del af strategien fra dag ét. Det er virksomheder, der hurtigere kommer ind i et positivt vækstforløb og har højere omsætning og værdiskabelse end øvrige virksomheder. Den gruppe af iværksættere kan og skal vi blive bedre til at understøtte i Danmark.

Der er kort sagt mange centrale udfordringer at tage fat på – og det arbejde skyder vi nu i gang i en fælles iværksætterkommission, der i 2019 vil samle en bred kreds af interessenter fra iværksættermiljøet, etablerede virksomheder, politikere, organisationer og eksperter fra uddannelses- og forskningsverdenen til en samlet indsats for et stærkere iværksætter-Danmark.

Målet er at udvikle konkrete anbefalinger til et vækstmiljø i absolut verdensklasse for de iværksættere, der skal skabe fundamentet for fremtidens arbejdspladser og vores fælles velfærdssamfund.

Link til kronikken i Børsen